Ledenvergadering 2019

De Algemene Ledenvergadering op 4 Maart 2019, kon rekenen op 26 belangstellenden. Aansluitend gaf Joost Lubbers, voorzitter van de Archeologische Werkgroep, een hele leuke en interessante lezing over aardewerk en opgravingen in onze regio. De notulen worden geplaatst onder de kop “Over ons” op deze site.