Bestuur

Bestuur wijkvereniging Hoep Zuid
Jaap Muller – voorzitter
Karen Dorpmans – penningmeester
Lea de Vries – secretaris
Maryse Severens – lid
Erwin Tol – lid

Ledenadministratie
Karen Dorpmans

Activiteitencommissie
Thea Tuinsma
Karin van Lavieren

Social media (Facebook en Instagram)
Lea de Vries

Website
Karin van Lavieren