Melding defect of onderhoud


Is er in uw omgeving iets kapot of niet goed onderhouden? Denk aan: een gat in de weg, een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of losse tegels. Een verstopte riolering. Een vervelende situatie in het verkeer. Of heeft u klachten over het groen en het snoeien in uw buurt? Laat het de gemeente Schagen weten via de website van fixi.nl of download de Fixi app. Hier kunt u ook andere meldingen van wijkbewoners lezen en de afhandeling en reactie van de gemeente Schagen.

SPOED
Bel bij spoedmeldingen van gevaarlijke situaties naar (0224) 210 400.

OVERHANGEND GROEN
Wegen en voetpaden worden door overhangend groen of brede hagen een stuk smaller. Mensen die met een rollator of een kinderwagen lopen, in een rolstoel zitten of slechtziend zijn, kunnen in veel gevallen de stoep niet blijven volgen. Ook kan het voor overlast zorgen voor fietsers en automobilisten. Het brengt bij belemmering van zicht soms zelfs de verkeersveiligheid in gevaar.

Het is uw plicht wanneer de beplanting van uw tuin over de openbare weg of stoep groeit, dit regelmatig terug te snoeien. Hoeveel groen er overhangt, kunt u zien door vanaf de stoep een rechte lijn omhoog te trekken. Het groen in uw tuin mag niet over deze lijn groeien.

We doen een beroep op u: controleer eens of uw haag, boom of struik niet overhangt. Zo ja, snoei hem dan terug. Het staat niet alleen netter, u doet er de voetgangers en andere weggebruikers een groot plezier mee.

GROF AFVAL EN CONTAINERS
Heeft u een klacht over huisvuil of grof afval? Wilt u een extra afvalcontainer aanvragen? Of is uw container niet geleegd? Meld dit bij HVC via (0800) 0700 of via de website van HVC.