Contact

Postadres
Wijkvereniging Hoep Zuid
De Binnenhof 4
1741 ME Schagen

Locatie activiteiten
Schoolgebouw Vonk (voorheen Clusius College), ingang aan De Binnenhof 22

E-mail
hoepzuidschagen@gmail.com

Website
www.hoepzuid.nl

Facebook & Instagram
hoepzuidschagen

Rabobank
NL49 RABO 0301 983 453 t.n.v. Bewonersvereniging Hoep Zuid

Inschrijving Kamer van Koophandel
KvK nr. 40637340