Veldbezoek Hoep Zuid

September 2020 heeft er een veldbezoek van de gemeente Schagen aan de wijk Hoep Zuid plaatsgevonden. Bewoners konden hiervoor punten inbrengen. Tijdens het veldbezoek hebben de medewerkers van de gemeente samen met onze voorzitter Jaap Muller en een bewoner van Hoep Zuid alle punten nagelopen en besproken. De gemeente heeft de zaken waar zij actie op kunnen ondernemen ondergebracht in een overzicht en zal regelmatig rapporteren over de stand van zaken. Dit overzicht en de updates kunt u op onze website terugvinden.

Tijdens onze bestuursvergaderingen is ook vrijwel altijd de gebiedscoördinator van de gemeente Schagen aanwezig. Mocht u vragen of opmerkingen voor de gebiedscoördinator hebben, dan kunt u deze via e-mail aan ons doorgeven. Wij zullen deze dan in de eerstvolgende bestuursvergadering inbrengen en nadien aan u terugkoppelen.

Onder ‘Hoep Zuid’ kunt u lezen wat de taken van een gebiedscoördinator zijn en voor welke zaken u hem wel en niet kunt benaderen.

Klik op de link hieronder om alle punten van het veldbezoek te lezen.

http://www.hoepzuid.nl/wp-content/uploads/2021/01/Veldbezoek-Hoep-Zuid.pdf