Alg. Ledenvergadering 2020

Als gevolg van de afgekondigde Corona-maatregelen is de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2020 afgelast. Zodra de maatregelen zijn opgeheven, zullen wij een nieuwe datum bekend maken.

Algemene Ledenvergadering
De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) vindt plaats op maandag 16 maart om 19.30 uur in het Clusius College. De notulen van de ALV van 4 maart 2019 staan reeds op de website onder de kop “Over ons”.

Agendapunten
1. Opening door de voorzitter.
2. Mededelingen.
3. Ingekomen stukken.
4. Notulen Algemene Ledenvergadering 4 maart 2019.
5. Verslag kascommissie door Peter Miedema en Theo van Hees.
6. Financieel verslag en begroting.
7. Bestuur.
Voorzitter: 6e jaar.
Secretaris: vacant.
Algemeen bestuurslid Rick Stad aftredend en niet herkiesbaar.
8. Wat verder ter tafel komt.
9. Rondvraag.
10. Afsluiting.

Lezing hovenier Bram Engberts
Na afloop van de ALV op maandag 16 maart zal er een lezing gehouden worden door Bram Engbert. Bram Engberts is een bevlogen hovenier en gek op de natuur. In 2006 richtte hij het bedrijf Engberts Hoveniers op, waarin hij tot op de dag van vandaag actief is.

Zijn passie voor een groene leefomgeving gebruikt hij om anderen te enthousiasmeren en hij streeft naar een leef-/werkomgeving waar je echt gelukkig van wordt. De lezing gaat over de levende tuin.

Wat doet een groene leefomgeving met ons als mens:

  • herstel van stress
  • het kan aanzetten tot sociaal contact
  • het kan bijdragen aan een optimale ontwikkeling bij kinderen
  • het kan persoonlijke ontwikkeling en zingeving bevorderen
  • en het kan stimuleren tot bewegen

Aanvang Algemene Ledenvergadering: 19.30 uur, kantine Clusius College, De Binnenhof 22.
Voor leden is de lezing gratis. Niet-leden die de lezing willen bijwonen kunnen ter plekke lid worden. Het lidmaatschap bedraagt 5 euro per jaar en loopt van januari t/m december.