Contributie 2023

Beste leden,

Allereerst wensen we u een gezond en voorspoedig 2023 toe. Aan het begin van het nieuwe jaar doen wij weer een verzoek aan u om de jaarlijkse contributie te voldoen. Deze is voor 2023 ongewijzigd: 5 euro per adres.

Het bestuur behartigt de belangen van de wijk en de bewoners van Hoep Zuid bij o.a. de gemeente Schagen en organiseert activiteiten voor jong en oud. Want een wijk wordt leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en leren kennen. Met uw bijdrage kunnen wij dit blijven doen en we hopen dat u ons ook in 2023 weer wilt steunen. Als lid krijgt u korting bij deelname aan activiteiten.

Contributie
5 euro per adres per jaar (januari t/m december).

Bankrekening
Rabobank NL49 RABO 0301 983 453 t.n.v. Bewonersvereniging Hoep Zuid.

Onder vermelding van
Contributie 2023 + uw adres.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Bestuur wijkvereniging Hoep Zuid

Karen Dorpmans
Ledenadministratie