Bestuur

Het bestuur van de Wijkvereniging Hoep-Zuid te Schagen

Bestuur Wijkvereniging Hoep Zuid

Jaap Muller – voorzitter
Karen Dorpmans – penningmeester
Erna de Haas – lid
Maryse Severens – lid
Rick Stad – lid
Erwin Tol – lid

Activiteitencommissie
Thea Tuinsma
Karin van Lavieren

Ledenadministratie
Karin van Lavieren