Bestuur

Het bestuur van de Wijkvereniging Hoep-Zuid te Schagen

Jaap Muller – voorzitter

Karen Dorpmans – penningmeester

Maryse Severens – lid

Erwin Tol – lid

Activiteitencommissie

Thea Tuinsma

Karin van Lavieren

Ledenadministratie

Karen Dorpmans