Bestuur

Het bestuur van de Wijkvereniging Hoep-Zuid te Schagen

Jaap Muller – voorzitter
Karen Dorpmans – penningmeester
Vacant – secretaris
Erna de Haas – lid
Maryse Severens – lid
Erwin Tol – lid
Vacant – lid

Activiteitencommissie
Thea Tuinsma
Karin van Lavieren

Ledenadministratie
Karen Dorpmans